Golvbehandling | Golvimporten

Vad letar du efter?

Golvbehandling

Golvimportens har en nyutvecklad produktserie för de olika unika golvbehandlingarna inom vårt helhetskoncept ‘Säljande golv’, där TemperSeal®-behandling är grunden. Produkterna för dessa behandlingar säljs enbart till våra certifierade partners som utför TemperSeal®-behandlingar på uppdrag av oss.

Säkerhetsdatablad och Byggvarudeklarationer finns på samtliga produkter Golvimporten använder för golvbehandling och underhåll.

För mer information om våra golvvårdsprodukter, kontakta;

Håkan Ohlsson
Marknad/Projektledning:
+ 46 (0)704 56 32 40

Per Hallenborg
Marknad/Projektledning:
+ 46 (0)470 78 82 92

Andreas Fager
Golvimporten Golvservice AB
+ 46 (0)707 75 48 61

Vårt sortiment av golvbehandlingsprodukter