Resecentrum Falköping, golvläggning | Golvimporten

Vad letar du efter?

Resecentrum Falköping, golvläggning

Kontakta oss

Kategori:

Ombyggnad av Falköpings resecentrum

Ombyggnad av Falköpings resecentrum

Byggstart

april 2010

Byggkostnad

13,3 mkr

F-btkn

Byggmånader

7

Entr.form

Utförs i egen regi