Golvläggning - GB1 | Golvimporten

Vad letar du efter?

Golvläggning – GB1

Kontakta oss

Kategori:

Golvläggning med plattor i bruk med fast förankring i underlag.

Golvtypen dominerade keramiska beläggningar fram till 1950-talet och används numera för golv som utsätts för måttliga temperatur- och fuktvariationer och på betongunderlag där inga eller obetydliga kvarvarande krympnings- och långtidsdeformationer kan väntas. Exempel på underlag är gamla betongbjälklag, mindre golvytor och betonggolv på mark, äldre än ca sex månader.

Typ av plattor
Terrazzo, Granitkeramik, Natursten

Format
Terrazzo: 300 x 300 mm, 250 x 250 mm
Granitkeramik: 200 x 200 mm, 300 x 300 mm, 300 x 600 mm
Natursten: 200, 300 mm fallande alt fasta format

Tjocklek
Terrazzo: 21 mm, 25 mm, 28 mm
Granitkeramik: 10 mm, 12 mm, 14 mm
Natursten: 15 – 20 mm

Bruksläggning
Bruk 4-6 cm. Bruk blandas på plats, eventuellt med våra ”lines”.
Armering utförs med fibrer.

Fogbredd
1 – 2 mm. Önskas liten/smal fog på granitkeramik bör plattan vara måttkalibrerad.

Fogmassa
Terrazzo: ljusgrå eller vit.
Granitkeramik: typ flexfog.

Fog/Fältindelning
Platta på mark ca 400-800 m2. Vid överhöjda bjälklag eller värmegolv avgörs detta från fall till fall.

Underlag
Underlaget skall ha en ytjämnhet motsvarande minst avjämnad betong.

Vikt
Terrazzo: ca 56-66 kg/m2
Granitkeramik ca 30 kg/m2
Bruk ca 95 kg/m2 vid 4-5 cm

Produktionskapacitet
400-1000 m2/vecka. Golvet skall hållas stängt för gångtrafik 3-6 dagar efter färdigställande. För tyngre belastning 7-10 dagar.