Stegljudsisolering

Stegljudsisolering görs i byggnader för att begränsa ljud från gångtrafik, stolskrap och liknande störningsljud.

Stegljudsisolering görs i byggnader för att begränsa ljud från gångtrafik, stolskrap och liknande störningsljud. Bedömningen av stegljudsisolering utförs genom en mätning av ljudnivån från en standardiserad hammarapparat som slår på golvet i ett annat utrymme.

Den inbyggda stegljudsisoleringen skall isolera exciteringen av stegljud och samtidigt vara tillräckligt styv för att ej ge för stora nedfjädringar. Därutöver skall den var dynamiskt mjuk under lång tid och ej ha någon nämnvärd krypning. Vi använder material som uppfyller alla krav för flytande golv i nyproduktion och renovering.

Stegljudsisolering

Stegljudsisolering görs i byggnader för att begränsa ljud från gångtrafik, stolskrap och liknande störningsljud.

Golvavjämning

Gamla och ojämna golv kan bli som nya igen

Golvläggning GF1

Golvläggning med plattor i fix (lim)

Golvläggning GB3

Golvläggning med plattor i bruk med vibrationsmetodik

Golvläggning GB2

Golvläggning med plattor i bruk som flytande golv

Golvläggning GB1

Golvläggning med plattor i bruk med fast förankring i underlag