Golvläggning GF1

Golvläggning med plattor i fix (lim)

Golvläggning med plattor i fix (lim).

En metod av golvläggning som kan användas på underlag av betong, lättbetong och avjämningsmassor/golvspackel i torra utrymmen.

Typ av plattor
Granitkeramik, Kalibrerad Terrazzo, Natursten

Format
Kalibrerad Terrazzo: 300 x 300 mm
Granitkeramik: 100 x 100, 115 x 245, 200 x 200, 300 x 300 och 300 x 600 mm
Natursten: 305 x 305 mm

Tjocklek
Kalibrerad Terrazzo: 16 alt 19 mm
Granitkeramik: 8,5 – 15 mm
Natursten: 15 mm

Fogbredd
1 – 3 mm.

Fogmassa
Granitkeramik: Fog anpassad för plattor med låg absorbtion.

Fog/Fältindelning
Följer underlag.

Lim/fästmassa
4 – 6 mm. OBS! Vissa plattor har låg absorption varför specialfix klass III bör användas. Vid öppna butiker används snabbsystem. Gärna också flytfix för fullständig bruksfyllnad.

Underlag
Bör vara minst en månad, ytjämnhet motsvarande som sämst brädriven. Tiden kan kortas med specialfix. Tolerans enligt tabell 43 DC.

Vikt
Platta ca 20-45 kg/m2, fix och fog ca 5 kg/m2.

Produktionskapacitet
300-1000 m2/vecka. Om inte snabblim och snabbfix används skall golvet hållas stängt för gångtrafik 3-6 dagar. För tyngre belastning 7-10 dagar.

Stegljudsisolering

Stegljudsisolering görs i byggnader för att begränsa ljud från gångtrafik, stolskrap och liknande störningsljud.

Golvavjämning

Gamla och ojämna golv kan bli som nya igen

Golvläggning GF1

Golvläggning med plattor i fix (lim)

Golvläggning GB3

Golvläggning med plattor i bruk med vibrationsmetodik

Golvläggning GB2

Golvläggning med plattor i bruk som flytande golv

Golvläggning GB1

Golvläggning med plattor i bruk med fast förankring i underlag