Golvläggning GB3

Golvläggning med plattor i bruk med vibrationsmetodik

Golvläggning med plattor i bruk med vibrationsmetodik

En golvläggning som innebär att bruket komprimeras med speciella vibreringsmaskiner efter att plattorna lagts i cementbruk i princip enligt GB1 eller GB2. Vibreringstekniken gör att bruket komprimeras maximalt och uppnår hög hållfasthet.

Typ av plattor
Terrazzo, Granitkeramik, Natursten

Format
Terrazzo: 300 x 300 mm, 250 x 250 mm
Granitkeramik: 200 x 200 mm, 300 x 300 mm, 300 x 600 mm
Natursten: 200, 300 mm fallande alt fasta format

Tjocklek
Terrazzo: 21 mm, 25 mm, 28 mm
Granitkeramik: 10 mm, 12 mm, 14 mm
Natursten: 15 – 20 mm

Bruksläggning
Brukstjocklek ≥60 mm vid läggning på glidskikt, vid fast förankring 40–50 mm. Bruk blandas på plats, eventuellt med våra ”lines”. Armering utförs med fibrer och eventuellt med armering med specialnät.

Fogbredd
1 – 2 mm. Önskas liten/smal fog på granitkeramik bör plattan vara måttkalibrerad.
Smala fogar som fylls med cementslamma från bruket och kompletteras med cementbunden fogmassa på golvytan.

Fogmassa
Terrazzo: ljusgrå eller vit.
Granitkeramik: typ flexfog.

Fog/Fältindelning
Ca 5 x 8 lm som avskiljs med foglister.

Underlag
Som sämst brädriven betong.

Vikt
Granitkeramik ca 30 kg/m2
Terrazzo: ca 56-66 kg/m2.
Bruk och fog ca 100 kg/m2 (beror på bruktjocklek).

Produktionskapacitet
300 – 600 m2/vecka. Golvet hålls stängt för gångtrafik 3 – 6 dagar efter färdigställande. För tyngre belastning 7 – 10 dagar.

Stegljudsisolering

Stegljudsisolering görs i byggnader för att begränsa ljud från gångtrafik, stolskrap och liknande störningsljud.

Golvavjämning

Gamla och ojämna golv kan bli som nya igen

Golvläggning GF1

Golvläggning med plattor i fix (lim)

Golvläggning GB3

Golvläggning med plattor i bruk med vibrationsmetodik

Golvläggning GB2

Golvläggning med plattor i bruk som flytande golv

Golvläggning GB1

Golvläggning med plattor i bruk med fast förankring i underlag