Golvläggning GB2

Golvläggning med plattor i bruk som flytande golv

Golvläggning med plattor i bruk som flytande golv

Denna golvläggning används på golv där väsentliga deformationer på grund av krympning och nedböjning och/eller påverkan av stora fukt- och temperaturvariationer kan väntas. Exempel på användningsområden är golv i industrins produktionslokaler, storkök och liknande. Principen är att betongunderlag och läggningsbruk med plattskikt är åtskilda och spänningar som kan uppstå på grund av deformationer i byggstommen överförs inte till plattskiktet.

Typ av plattor
Terrazzo, Granitkeramik, Natursten

Format
Terrazzo: 300 x 300 mm, 250 x 250 mm
Granitkeramik: 200 x 200 mm, 300 x 300 mm, 300 x 600 mm
Natursten: 200, 300 mm fallande alt fasta format

Tjocklek
Terrazzo: 21 mm, 25 mm, 28 mm
Granitkeramik: 10 mm, 12 mm, 14 mm
Natursten: 15 – 20 mm

Bruksläggning
Bruk 5-7 cm. Bruk blandas på plats, eventuellt med våra ”lines”. Armering utförs med fibrer och eventuellt med armering med specialnät.

Fogbredd
1 – 2 mm.

Fogmassa
Grå.

Fog/Fältindelning
Ca 5 x 8 lm som avskiljs med foglister.

Underlag
Som sämst brädriven betong.

Vikt
Granitkeramik ca 30 kg/m2
Terrazzo: ca 56-66 kg/m2.
Bruk och fog ca 100 kg/m2 (beror på bruktjocklek).

Produktionskapacitet
300 – 600 m2/vecka. Golvet hålls stängt för gångtrafik 3 – 6 dagar efter färdigställande. För tyngre belastning 7 – 10 dagar.

Stegljudsisolering

Stegljudsisolering görs i byggnader för att begränsa ljud från gångtrafik, stolskrap och liknande störningsljud.

Golvavjämning

Gamla och ojämna golv kan bli som nya igen

Golvläggning GF1

Golvläggning med plattor i fix (lim)

Golvläggning GB3

Golvläggning med plattor i bruk med vibrationsmetodik

Golvläggning GB2

Golvläggning med plattor i bruk som flytande golv

Golvläggning GB1

Golvläggning med plattor i bruk med fast förankring i underlag

ICA Nära Hindås