Golvläggning GB1

Golvläggning med plattor i bruk med fast förankring i underlag

GB1 – GOLVLÄGGNING MED PLATTOR I BRUK MED FAST FÖRANKRING I UNDERLAG

Golvtypen dominerade keramiska beläggningar för golvläggning fram till 1950-talet och används numera för golv som utsätts för måttliga temperatur- och fuktvariationer och på betongunderlag där inga eller obetydliga kvarvarande krympnings- och långtidsdeformationer kan väntas. Exempel på underlag är gamla betongbjälklag, mindre golvytor och betonggolv på mark, äldre än ca sex månader.

Typ av plattor: Terrazzo, Granitkeramik, Natursten

Format
Terrazzo: 300 x 300 mm, 250 x 250 mm
Granitkeramik: 200 x 200 mm, 300 x 300 mm, 300 x 600 mm Natursten: 200, 300 mm fallande alt fasta format

Tjocklek
Terrazzo: 21 mm, 25 mm, 28 mm Granitkeramik: 10 mm, 12 mm, 14 mm Natursten: 15 – 20 mm

Bruksläggning
Bruk 4-6 cm. Bruk blandas på plats, eventuellt med våra ”lines”. Armering utförs med fibrer.

Fogbredd
1 – 2 mm. Önskas liten/smal fog på granitkeramik bör plattan vara måttkalibrerad.

Fogmassa
Terrazzo: ljusgrå eller vit.
Granitkeramik: typ flexfog.

Fog/Fältindelning
Platta på mark ca 400-800 m2. Vid överhöjda bjälklag eller värmegolv avgörs detta från fall till fall.

Underlag
Underlaget skall ha en ytjämnhet motsvarande minst avjämnad betong.

Vikt
Terrazzo: ca 56-66 kg/m2 Granitkeramik ca 30 kg/m2 Bruk ca 95 kg/m2 vid 4-5 cm

Produktionskapacitet
400-1000 m2/vecka. Golvet skall hållas stängt för gångtrafik 3-6 dagar efter färdigställande. För tyngre belastning 7-10 dagar.

Stegljudsisolering

Stegljudsisolering görs i byggnader för att begränsa ljud från gångtrafik, stolskrap och liknande störningsljud.

Golvavjämning

Gamla och ojämna golv kan bli som nya igen

Golvläggning GF1

Golvläggning med plattor i fix (lim)

Golvläggning GB3

Golvläggning med plattor i bruk med vibrationsmetodik

Golvläggning GB2

Golvläggning med plattor i bruk som flytande golv

Golvläggning GB1

Golvläggning med plattor i bruk med fast förankring i underlag

ICA Nära Hindås