CleanEntrance® entrélösning

Ett unikt koncept som ger nöjda kunder redan vid entrén

CleanEntrance entrélösning är ett helhetskoncept som omfattar textila golvplattor, maskiner och support. Tack vare den stora ytan av specialtillverkade textila golvplattor och professionella mattrengöringsmaskiner säkerställs att smuts, väta och damm stannar i entrén och tas om hand där. Konceptet ger en renare innemiljö och en mer välkomnande känsla för dina besökare och kunder. En unik lösning som ger nöjda kunder och besökare redan vid ingången.

En investering i CleanEntrance entrélösning gör att du skapar förutsättningar för en lättare skötsel av och mindre slitage på golvet i din butik. Entrékonceptet innehåller textila golvplattor, maskinell utrustning för underhåll samt utbildning av städpersonal och service. För att säkerställa rätt funktion och livslängd på din investering så rekommenderas att du även väljer vårt tillval – ”Utökad Garanti”.

CLEANENTRANCE ENTRÉLÖSNING

  • Säkerställer att smuts och väta stoppas i upp till 90% direkt i entrén
  • Ger mindre slitage på övriga golvytor
  • Sänker ljudvolym i t ex förbutik och ger en välkomnande känsla
  • Bättre inomhusmiljö med minskade allergener
  • Effektiva maskiner för djuprengöring och daglig skötsel
  • Användarvänliga maskiner som minimerar tiden för skötsel
  • Enkelt och genomtänkt funktionshyreskoncept
CleanEntrance entrélösning installation
CleanEntrance entrélösning installation
CleanEntrance entrélösning installation

Våra specialtillverkade textila golvplattor i modulformat ger en fast installation med 100% flexibilitet. Vid ombyggnationer och ändringar i butiken så kan vår installation enkelt flyttas runt och anpassas till de nya förutsättningarna.

Mattinstallationen utförs av vår egen personal. Vi utbildar ert städbolag och/eller er egen personal i skötsel och underhåll.

Vi genomför regelbundna service-/uppföljningsbesök för att säkerställa rätt funktion och kvalitet.

Maskinerna som används är framtagna för professionell rengöring av textila ytor i trafikintensiva miljöer. I konceptet ingår maskiner för daglig rengöring och periodisk rengöring. Produkter för dagligt underhåll köps från Golvimporten.

”Golvimporten har stor förståelse för vår bransch och erbjuder en helhetslösning som passar vår verksamhet perfekt. De är lyhörda och ser våra behov vilket betyder att de kan ge oss nya förslag på konkreta lösningar och förbättringar. Vi uppskattar också det personliga engagemanget man visar i varje enskilt projekt!”

Glenny Särnström
Chef inköp av indirekta tjänster för kedjor och lager
Willys, Hemköp, Axfood Snabbgross, Dagab inköp och logistik

FUNTIONSHYRA OCH GARANTIER

Golvimportens unika entrélösning är baserat på en funktionshyra och är framtagen för att du som kund ska känna dig trygg och nöjd med en väl fungerande entrélösning. Service, support och produkter är paketerade i ett helhetskoncept som stoppar smuts och väta direkt i entrén.

CleanEntrance är en ny och bättre standard på marknaden.

I vår Grundgaranti lämnar vi en varugaranti på fem år på entrémattor och maskiner. Ett årligt service avtal ingår där vi en gång per år utför service på ingående maskiner.

I vår Utökade Garanti tecknar du ett periodiskt underhållsavtal som utöver Grundgarantin ger en slitagegaranti på fem år. Då ingår en till två djuprengöringar per år och ett årligt utbyte av mattan på ca 10-15% av totala ytan t ex gångstråk.

Även ett årligt serviceavtal ingår i den Utökade Garantin där vi två gånger per år utför service på ingående maskiner.