Säljande golv® - Från golvläggning till daglig golvvård | Golvimporten

Vad letar du efter?

Säljande golv® – Från golvläggning till daglig golvvård

Säljande golv® är ett helhetskoncept där Golvimporten tar ett helhetsansvar och lämnar omfattande garantier i hela värdekedjan, dvs från golvläggning till periodisk golvvård med tillhörande skötselanvisningar för dagligt underhåll/städning.

Detta innebär att du som kund slipper problem, du har en kontakt att prata med och som tar totalt ansvar för din investering i nytt golv eller renovering av befintligt golv.