Landvetter Airport

Golvimporten har med stor stolthet varit en del i Swedavias storsatsning på Landvetter Airport och den omfattande utbyggnaden av utrikesterminalen.

I detta projekt berörs samtliga 3 Golvimporten bolag:

  • Golvimporten TileDesign köper in och levererar golvmaterialet
  • Golvimporten Golvservice köper in och levererar entrémattor och golvbehandlingar
  • Golvimporten Entreprenad som har entreprenadkontraktet köper in material och tjänster från systerbolagen och levererar själv allt golv- och väggmontage.

En helhetslösning från Golvimporten helt enkelt, Swedavia köper en entreprenör och får alla omnämnda delar.

AFFÄRSOMRÅDE

Entreprenad

ORT

Landvetter

UTFÖRT

2019

HUVUDENTREPRENÖR

NCC

SLUTKUND

Swedavia