Jula Motala

Äntligen kommer Jula till Motala där kedjan haft planer på etablering en längre tid och vi finns med bakom kulisserna. Jula är en kund som vi har ett centralt samarbete med. Det innebär att vi finns med redan i projekteringsfasen och hjälper med materialval, designval och val av lämplig golvläggningsmetod. I Julas fall tillämpar vi golvläggning i bruk som har en mängd fördelar gällande det färdiga golvet. Egenskaper som är viktiga för just Julas verksamhet där man har tungt trafikerade golvytor.

AFFÄRSOMRÅDE

ORT

Motala

UTFÖRT

2021