Jula Häggvik

Under hösten 2020 öppnade Jula nytt varuhus i Stockholm – Häggvik och Golvimporten står för golventreprenaden.

Golvimporten är utvald föreskriven leverantör av golvläggning i Jula-koncernens alla nya butiker men också av golvrenovering i koncernen befintliga butiker. Samarbetet betyder att Golvimporten även följer med till Julas olika marknader utanför Sverige.

AFFÄRSOMRÅDE

Golvläggning

Golvbehandling/TemperSeal

ORT

Häggvik – Stockholm

UTFÖRT

2020