Jula Bergen - Norge

Jula expanderar med flera nya varuhus i Norge och Golvimporten finns med på resan. Golvimporten är utvald föreskriven leverantör av golvläggning i Jula-koncernens alla nya butiker men också av golvrenovering i koncernen befintliga butiker. Samarbetet betyder att Golvimporten även följer med till Julas olika marknader utanför Sverige.

AFFÄRSOMRÅDE

Golvläggning

Golvbehandling/TemperSeal

ORT

Bergen, Norge

UTFÖRT

2019