Jula Backaplan - Göteborg

Sommaren 2020 öppnade Jula ett nytt varuhus i Göteborg, vid Backaplan. Golvimporten står för golventreprenaden.

Golvimporten är utvald föreskriven leverantör av golvläggning i Jula-koncernens alla nya butiker men också av golvrenovering i koncernen befintliga butiker. Samarbetet betyder att Golvimporten även följer med till Julas olika marknader utanför Sverige.

AFFÄRSOMRÅDE

Golvläggning

Golvbehandling/TemperSeal

ORT

Backaplan – Göteborg

UTFÖRT

2020