ICA Nära Hindås

Hos ICA Nära i Hindås möttes vi av tre olika nivåer i golvet och tre olika typer av golvplattor. Under en tre veckors period bilade, spacklade och lade vi nytt golv med en enhetlig platta. Detta är en relativt vanlig situation i en butik som har en historia av renoveringar och tillbyggnation. För oss är det roligt att vara delaktiga i att bidra till en stor positiv förändring i butiken. Golvrenoveringen avslutades med en golvbehandling.

AFFÄRSOMRÅDE

Golvrenovering
Golvbehandling/TemperSeal

ORT

Hindås

UTFÖRT

2021