ICA Maxi Skövde

Hos ICA Maxi Skövde har man valt att ha CleanEntrance entrélösning i hela avdelningen för självscanning. Här fyller mattan flera funktioner, den skapar en behaglig och lugn miljö, dämpar ljudvolymen och man har valt att ha olika nyanser i mattan för att avdela området och skapa avstånd mellan personer som scannar och de som väntar på sin tur.

AFFÄRSOMRÅDE

Entrélösning/CleanEntrance

ORT

Skövde

UTFÖRT

2019