ICA Kvantum Frölunda

CleanEntrance entrélösning installerad hos ICA Kvantum i Frölunda. Här har man valt att implementera matta även i kosmetikavdelningen.

AFFÄRSOMRÅDE

Entrélösning/CleanEntrance

ORT

Västra Frölunda

UTFÖRT

2021