Vad letar du efter?

Skötselanvisningar

Golvimporten har både specifika och allmänna skötselanvisningar på respektive golvtyp beroende på om man investerat i en specifik/anpassad golvbehandling från Golvimporten eller ej.

För mer information, kontakta;

Pierre Nilsson
VD – Marknad/Projektledning:
+ 46 (0)33 720 40 61

Janne Öberg
Entreprenadchef/Projektledning:
+ 46 (0)8 6840 48 61

Marcus Karolidis
Marknad/Projektledning:
+ 46 (0)40 655 48 65

Håkan Ohlsson
VD – Marknad/Projektledning:
+ 46 (0)704 56 32 40

Per Hallenborg
Marknad/Projektledning:
+ 46 (0)470 78 82 92