Golvimporten Partners

För att kunna erbjuda kunder högsta kvalitet på utförda golvservicetjänster (golvrenovering, golvslipning och golvbehandlingar) och att vi har tillräckliga resurser för den stora efterfrågan, har vi, jämte vår egen personal, valt att samarbeta med ett fåtal av branschens bästa aktörer inom området.

Vi har tillsammans skapat ett nära och fördjupat samarbete för att infria vår affärsidé som är ”Nöjda Kunder”.