Våra policies

För oss på Golvimporten är det naturligt och viktigt att arbeta med ständiga förbättringar vad gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö! Detta för att du som kund ska känna att du anlitar en entreprenör som tar ansvar för sin personal, tar hänsyn till nästa generation och som ansvarsfullt levererar den kvalitet du önskar.

Här kan du ta del av en del av våra aktuella policys.