Företagets policies | Golvimporten

Vad letar du efter?

Våra policies

För oss på Golvimporten är det naturligt och viktigt att arbeta med ständiga förbättringar vad gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö! Detta för att du som kund ska känna att du anlitar en entreprenör som tar ansvar för sin personal, tar hänsyn till nästa generation och som ansvarsfullt levererar den kvalitet du önskar.

Nedan finner du en del av våra policies.

Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy finner du här.

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy finner du här.

Arbetsmiljöpolicy och andra interna policies

Vår arbetsmiljöpolicy finner du här.

Integritetspolicy

Vår integritetspolicy finner du här.