Nyheter

Vi anställer samtliga våra golvläggare

Byggbranschen står inför en kommande nödvändig förstärkning och åtstramning av regelverk och spelregler på den svenska marknaden. Vi stöttar denna insats till 100% och har alltid haft en långsiktig strategi gällande vår utländska arbetskraft. Vi verkar inom ett hantverksyrke där det finns en resurs- och kompetensbrist i Sverige, samarbete med utländska underentreprenörer har således varit naturligt. Men våra krav har alltid varit tydliga, utländska underentreprenörer ska verka i enlighet med svenska arbetsförhållanden och regler. Vårt nästa steg framåt är därför enkelt och självklart, sedan augusti/september är samtliga våra golvläggare anställda i Golvimporten. Det gör oss ännu starkare inför framtiden! Varmt välkomna säger vi således till våra olika team.