Vi anställer samtliga våra golvläggare | Golvimporten

Vad letar du efter?

Vi anställer samtliga våra golvläggare

Byggbranschen står inför en kommande nödvändig förstärkning och åtstramning av regelverk och spelregler på den svenska marknaden. Vi stöttar denna insats till 100% och har alltid haft en långsiktig strategi gällande vår utländska arbetskraft. Vi verkar inom ett hantverksyrke där det finns en resurs- och kompetensbrist i Sverige, samarbete med utländska underentreprenörer har således varit naturligt. Men våra krav har alltid varit tydliga, utländska underentreprenörer ska verka i enlighet med svenska arbetsförhållanden och regler. Vårt nästa steg framåt är därför enkelt och självklart, sedan augusti/september är samtliga våra golvläggare anställda i Golvimporten. Det gör oss ännu starkare inför framtiden! Varmt välkomna säger vi således till våra olika team.