Nyheter

Spackling och golvläggning påbörjad för Jula Hässleholm

Vilken bonus det är att få finnas med när våra kunder expanderar och nyetablerar! Att få vara en del i skapandet och förväntningarna på något nytt. Hässleholm, snart öppnar ett nytt Julavaruhus här. Spackling av 2600 kvm golv är påbörjad och följs av golvläggning. Sedan är ett säljande golv på plats redo att bära inredning, varor, personal och kunder.

Golvimporten är utvald föreskriven leverantör av golvläggning i Jula-koncernens alla nya butiker men också av golvrenovering i koncernens befintliga butiker. Samarbetet innebär att Golvimporten även följer med till Julas olika marknader utanför Sverige.