Nyheter

Nytt golv samt golvbehandling hos ICA Maxi Västra Hamnen

Golvimporten har fått i uppdrag att riva ut det gamla golvet i ICA Maxi Västra Hamnens entré, gjuta ny platta samt lägga in ett helt nytt golv för att sedan avsluta med en TemperSeal behandling. Vi tackar för uppdraget och riktar ett stort tack till all personal i butiken som fått leva i byggkaos ett par veckor.