Nyheter

Golvimporten förberedda inför GDPR

Säkrare hantering av dina personuppgifter

På Golvimporten värnar vi om våra kunders personliga integritet. Därför vill vi informera dig om en positiv förändring kring hur vi framöver kommer att hantera dina personuppgifter.

Den 25 maj 2018 ersätter den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) Personuppgiftslagen (PUL). Syftet med PUL har varit att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid behandling av personuppgifter. Med GDPR stärks rättigheterna för den enskilde när det gäller personlig integritet.

I samband med att den nya lagstiftningen träder i kraft uppdateras vår integritetspolicy. Du som kund behöver inte göra något, all information säkerställs hos oss.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss. Den nya dataskyddslagstiftning och vår uppdaterade integritetspolicy gäller från och med den 25 maj.
Du kan läsa mer om vår Integritetspolicy här.

Med vänliga hälsningar
Golvimporten