Kvalitet & Miljö

Kvalitetspolicy

”Vi skapar nöjda kunder genom att vi i ett nära samarbete ständigt arbetar med att utveckla kvaliteten i våra tjänster”.

Vi gör det genom:

 • Lyhördhet för våra kunders krav, förväntningar och synpunkter.
 • Ett strukturerat, enhetligt och effektivt arbetssätt.
 • En aktiv ledning som säkerställer förutsättningar för ett proaktivt kvalitetsarbete.
 • Varje medarbetares och underentreprenörs medarbetares känsla för ansvar och initiativkraft till förbättring.

Miljöpolicy

Att välja Golvimporten som entreprenör innebär att du väljer en entreprenör som ligger i framkant vad gäller miljöarbetet.

Nedan följer ett antal viktiga punkter i vår miljöpolicy som gäller för såväl vår egen personal som för våra samarbetspartners/underentreprenörer.

 • Vi använder material i vår produktion som skall ha minimal miljöpåverkan och möjlighet till fullständig återanvändning eller återvinning.
 • Vår totala verksamhet skall ge minimala bieffekter på såväl den inre som den yttre miljön.
 • Vi skall aktivt verka för att våra logistikpartners levererar klimatsmarta transporter.
 • Vi skall utöver gällande miljökrav, normer och förväntningar, arbeta med ständiga förbättringar på miljöområdet.
 • Vi ska skapa de bästa förutsättningar för de anställdas säkerhet och hälsa.
 • Vår egen personal eller inhyrd personal skall visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbetet.
 • Vi investerar kontinuerlig i utbildning och kunskapsförbättring som en naturlig del i vårt miljöarbete.