sven
  • golvimporten
  • kista miljö
  • arlanda läggning
  • ica gävle
  • Miljöpolicy

Säljande golv® – Från golvläggning till daglig golvvård

Säljande golv® är ett helhetskoncept där Golvimporten tar ett helhetsansvar och lämnar omfattande garantier i hela värdekejdan, dvs från lagt golv till periodiskt golvunderhåll med tillhörande skötselanvisningar för dagligt underhåll/städning.

Detta innebär att du som kund slipper problem, en kontakt att prata med och som tar totalt ansvar för din investering i nytt golv eller renovering av befintligt golv.

Säljande golv® innefattar följande tjänsteområden, klicka på länkarna nedan;

 


 

För mer detaljerad information om vårt heltheltskoncept Säljande golv™, kontakta;

  • Pierre Nilsson – VD – Marknad/Projektledning: + 46 (0)33 720 40 61 alt.
  • Janne Öberg – Entreprenadchef/Projektledning: + 46 (0)8 6840 48 61alt.
  • Marcus Karolidis – Marknad/Projektledning: + 46 (0)40 655 48 65 alt.
  • Håkan Ohlsson – Marknad/Projektledning: + 46 (0)704 56 32 40