sven
  • golvimporten
  • kista miljö
  • arlanda läggning
  • ica gävle
  • Miljöpolicy

Skötselanvisningar

Golvimporten har både specifika och allmänna skötselanvisningar på resepektive golvtyp beroende på om man investerat i en specifik/anpassad golvbehandling från Golvimporten eller ej.

För mer information, kontakta;

  • Pierre Nilsson – VD – Marknad/Projektledning: + 46 (0)33 720 40 61 alt.
  • Marcus Karolidis – Marknad/Projektledning: + 46 (0)40 655 48 65 alt.
  • Janne Öberg – Entreprenadchef/Projektledning: + 46 (0)8 6840 48 61