Skötselanvisningar

Golvimporten har både specifika och allmänna skötselanvisningar på respektive golvtyp beroende på om man investerat i en specifik/anpassad golvbehandling från Golvimporten eller ej.

För mer information, kontakta;

Pierre Nilsson – VD – Marknad/Projektledning: + 46 (0)33 720 40 61
Janne Öberg – Entreprenadchef/Projektledning: + 46 (0)8 6840 48 61
Marcus Karolidis – Marknad/Projektledning: + 46 (0)40 655 48 65
Håkan Ohlsson – Marknad/Projektledning: + 46 (0)704 56 32 40
Per Hallenborg – Marknad/Projektledning: + 46 (0)470 78 82 92