Golvbehandling

Golvimportens har en nyutvecklad produktserie för de olika unika golvbehandlingarna inom vårt helhetskoncept ‘Säljande golv’, där TemperSeal®-behandling är grunden. Produkterna för dessa behandlingar säljs enbart till våra certifierade partners som utför TemperSeal®-behandlingar på uppdrag av oss.

Säkerhetsdatablad och Byggvarudeklarationer finns på samtliga produkter Golvimporten använder för golvbehandling och underhåll.

För mer information om våra golvvårdsprodukter, kontakta;

Håkan Ohlsson – Marknad/Projektledning: + 46 (0)704 56 32 40
Per Hallenborg – Marknad/Projektledning: + 46 (0)470 78 82 92
John Ragnar – Eftermarknadsansvarig: + 46 (0)33 720 40 66

Vårt sortiment av golvbehandlingsprodukter