sven
  • golvimporten
  • kista miljö
  • arlanda läggning
  • ica gävle
  • Miljöpolicy

Golvimportens affärsidé

Golvimportens affärsidé är att erbjuda en säker, kostnadseffektiv och kvalitativ golventreprenad inklusive servicetjänster, som ger slitstarka, estetiska och tilltalande golv till t ex butiker, bilhallar, flygplatser, resecenter, köpcenter och övrig offentlig miljö.

Vårt fokus är att leverera ett helhetskoncept – ”Säljande golv®”, där vi tar ansvar och lämnar omfattande garantier i hela värdekedjan från lagt golv till dagligt golvunderhåll.